Spotkanie konsultacyjne nad programem ochrony powietrza

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym Programem ochrony powietrza. Dotychczasowe rozwiązania zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych. W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące poprawie jakości powietrza.

W związku z tym, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Tomasz Urynowicz zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i wyrażenia opinii dotyczących planowanych zmian. Zachęca do czynnego uczestnictwa w dyskusji i wniesienia własnego wkładu w tworzenie strategicznego dokumentu dla województwa małopolskiego. Wszystkie opnie posłużą udoskonalaniu strategii poprawy jakości powietrza, co z pewności przełoży się na wdrożenie działań naprawczych, a w konsekwencji na poprawę komfortu życia Małopolan.

Spotkanie konsultacyjne w Nowym Sączu odbędzie się 17 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali obrad nr 208 budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33. Spotkanie organizowane będzie dla mieszkańców miasta Nowy Sącz i powiatów limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego.

źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *