Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii

Dodatkowa rekrutacja dotycząca projektu „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD Korona Sądecka” została uruchomiona przez Miasto Nowy Sącz.

Ideą projektu jest akceleracja użytkowania odnawialnych źródeł energii. Zawiera projekty prowadzące do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła wywodzących się z odnawialnych zasobów energii w ramach realizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Dodatkowo realizacja projektu skutkuje ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery  wraz z innymi szkodliwymi substancjami  tj. dwutlenek azotu, benzen, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM10.

Projekt dla osób fizycznych z uregulowanym stanem prawnym nieruchomości i budynku mieszkalnego zlokalizowanych w Nowym Sączu. Wykluczone jest wykorzystywanie instalacji OZE na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak też jakiejkolwiek działalności dochodowej na nieruchomości i/lub w budynku mieszkalnym.

Dofinansowanie można uzyskać do niżej wymienionych rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii:

  • Instalacja fotowoltaiczna – zespół urządzeń i instalacji, który przetwarza promieniowanie słoneczne wprost w energię elektryczną, podłączony do sieci elektroenergetycznej, wytwarzający energie elektryczną tylko na własne potrzeby gospodarstwa domowego – dofinansowanie instalacji o mocy 3 kW
  • Instalacja kotła na biomasę – instalacja wyposażona w kocioł na pelet, dedykowany na potrzeby centralnego ogrzewania wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, tylko na własne potrzeby gospodarstwa domowego – dofinansowanie kotła o mocy 20 kW
  • Instalacja kolektorów słonecznych – zespół urządzeń do konwersji energii promieniowania słonecznego do przygotowania i późniejszego magazynowania ciepłej wody użytkowej tylko na własne potrzeby gospodarstwa domowego- dofinansowanie instalacji składającej się z dwóch kolektorów płaskich
  • Instalacja pompy ciepła – pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej wraz z potrzebną hydrauliką i automatyką, przetwarzająca energię cieplną, zawartą w powietrzu otoczenia, do tworzenia ciepłej wody użytkowej tylko na własne potrzeby gospodarstwa domowego – dofinansowanie instalacji o mocy 2,1 kW

Warunkiem koniecznym przystąpienia do projektu jest podpisanie umowy użyczenia i złożenie dokumentów w Wydziale Pozyskiwania Funduszy ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu.

źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *