Przeciw podwyżkom cen wody i ścieków w Nowym Sączu

Prezydent Nowego Sącza – Ludomir Handzel wyraża sprzeciw przeciwko podwyżką cen z tytułu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. Nie zgadza się on z decyzją Zarządu Spółki Sądeckich Wodociągów. Prezes spółki ogłosił, że owy wzrost cen ma nastąpić już we wrześniu tego roku. Ta decyzja ma znaczenie również dla spółdzielni mieszkaniowych a także zarządców nieruchomości. 

Podczas spotkania z prasą, prezydent zapewniał, że dokona wszelkich starań aby odzyskać kontrolę nad Spółką. Stwierdził że, to nie zysk jest celem spółki komunalnej. Powstała ona po to aby zapewnić obywatelom stały dostęp do wody, a także aby dostarczyć pozostałe usługi komunalne. Wszelkie usługi mają być zapewniane w najniższych cenach bez nastawienia na zysk. Rada nadzorcza spółki składa się z różnych przedstawicieli jednakże w tym miejscu prezydent Nowego Sącza zwrócił uwagę, że brakuje w niej przedstawiciela obywateli, mieszkańców Nowego Sącza. Przez to nie mają oni informacji o działaniach jakie podejmuje spółka. Dotychczasowa cena za wodę, a także ścieki doprowadzi do tego, że zysk będzie niższy niżeli to było przewidywane, jednakże ten zysk jest wystarczający i nie ma potrzeby podwyżki cen za świadczenie tych usług. Decyzję o pozostaniu przy dotychczasowych cenach prezydent Ludomir Handzel podjął wraz z jednogłośną w tej sprawie radą miasta.

Według głosów przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w tym przede wszystkim Grodzkiej, działania mające na celu podwyżkę cen,  mogą zrodzić szereg trudności. Działania włodarzy Sądeckich Wodociągów zostały ocenione przez prezesa Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Jarosława Iwanieckiego jako skandaliczne. W jego opinii jest to nadużycie pozycji posiadanej przez Spółkę. Według prezesa wprowadzeniu takich podwyżek zabrania również umowa, mówiąca o tym, że podwyżki możliwe są dopiero po zakończeniu kwartału. Spółdzielnia została narażona na dodatkowe koszty. W związku z ogłaszanym wzrostem należałoby przeprowadzić dodatkowe odczyty wodomierzy, gdyż zaliczki zostały zebrane od mieszkańców wcześniej. Wprowadzenie podwyżek w takim tempie wprowadza wiele utrudnień.


Zjednoczenie przeciwko podwyżkom cen za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w Nowym Sączu.

Briefing okazał się również doskonałą okazją do przedstawienia przygotowanego wcześniej zestawienia cen za dostarczenie wody a także odprowadzenie ścieków z ostatniego roku z innych miastach Polski.

ceny wody nowego sącza na tle innych miast
porownanie sadeckich i tarnowskich wodociągów
źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *