Konkrety Nowosądeckie – odpowiedź na pandemie koronawirusa.

Pomocna szóstka Prezydenta Ludomira Handzla

Prezydent Miasta Nowego Sącza w okresie trwania pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 przygotowuje dedykowane programy:

  • dla seniorów z Nowego Sącza
  • dla przedsiębiorców, którzy płacą podatki do budżetu Nowego Sącza
  • dla uczniów klas ósmych i maturzystów ze szkół nowosądeckich
  • dla służb medycznych ze szpitala specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
  • dla aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Sącza

Konkrety Nowosądeckie nr 1
– 1000 kursów TAXI dla osób 60 plus

Program skierowany do seniorów Nowego Sącza, którzy w okresie trwania zagrożenia zarażeniem korona wirusem  są zmuszenie do przemieszczania w celu:
– załatwienia niezwłocznych czynności w urzędach lub bankach na terenie Nowego Sącza
– przejazdu do specjalistycznych  placówek medycznych
– dokonaniu koniecznych zakupów jeśli ich wykonanie jest niemożliwe przez osoby trzecie lub instytucje
– w sytuacjach nadzwyczajnych (kiedy nie działa komunikacja publiczna), osoby pracujące w służbach związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi (np. Straż Pożarna, Straż Miejska, Służba zdrowia, Centra Zarządzania Kryzysowego itp.)

Zgłoszenie na przejazd TAXI należy dokonać telefonicznie minimum dzień wcześniej. Odwołanie kursów odbywa się również  telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu 694 261 300.

Konkrety Nowosądeckie nr 2
– przesunięcie terminu płatności podatków i opłat lokalnych

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej którzy płacą podatki do budżetu Nowego Sącza. Możliwość wnioskowania o następujące rodzaje ulg w zapłacie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych:
– rozłożenie kwoty podatku na raty
– odroczenie terminu płatności
– umorzenie odsetek za zwłokę.

Konkrety Nowosądeckie nr 3
– sfinansowanie przez miasto żywności dla personelu sądeckiego szpitala

Miasto Nowy Sącz będzie wspierało jadłodajnie poprzez regularne zamówienia na posiłki dla służb medycznych.

Konkrety Nowosądeckie nr 4
– „korki od prezydenta”

Zorganizowana akcja dodatkowych zajęć i korepetycji dla maturzystów i uczniów klas ósmych z Nowego Sącza.

Konkrety Nowosądeckie nr 5
– środki zabezpieczenia osobistego dla mieszkańców

Program skierowany do mieszkańców Nowego Sącza, aktywnych zawodowo, którzy poprzez swoją prace mają kontakt z innymi osobami (np.: taksówkarz, listonosz, sprzedawca itp.)

Na jedną osobę będzie przypadała jedna maseczka wielokrotnego użytku. Zgłoszenia winne zawierać imię nazwisko, nazwę firmę oraz kontakt telefoniczny i zostać przesłane na adres mailowy: prezydent@nowysacz.pl 

Konkrety Nowosądeckie nr 6
– obniżenie czynszów w miejskich lokalach użytkowych dla przedsiębiorców z obszaru Nowego Sącza

Obniżenie stawki czynszu najemcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a działalność ta została prawnie ograniczona czasowo lub nie jest objęta ograniczeniem (ale jest uzasadniona sytuacja do obniżki czynszu). Możliwość obniżenia czynszu o 99 % za marzec i kwiecień 2020r. – program w przygotowaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *