Sanepid odpowiedział: 19 wymazów, 3 wyniki.

4 kwietnia Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel wystosował pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Sączu z zapytaniami dotyczącymi przeprowadzanych wymazów w kierunku wirusa SARS-Cov-19.

Prezydent otrzymał szybka odpowiedź , którą pozostawiamy Państwu do oceny. Fragment odpowiedzi:

„Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu od dnia 27 marca 2020 roku zleciła 61 wymazów od osób poddanych kwarantannie lub izolowanych. Zespół pobrał dotąd 19 wymazów od ww. osób. Do dnia 4 kwietnia 2020 roku otrzymano 3 wyniki pacjentów ( w tym 2 wyniki badań kontrolnych u osób z rozpoznanym COVID-19 przebywających w izolacji domowej). Próbki takie pobrane w sposób, o których mowa wyżej, były zwożone do jedynego na początku działań laboratorium diagnozującego SARS-CoV-2 RNA w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie. Laboratorium to musiało wykonywać badania praktycznie na potrzeby całej Małopolski zlecane wówczas przez wszystkie szpitale mające oddziały zakaźne, obserwacyjno-zakaźne oraz oddziały intensywnej terapii i miały one charakter priorytetowy. Ciągły napływ wymazów z kwarantanny – w sytuacji „pierwszeństwa” badań zlecanych ze szpitali – skutkował niemożliwością ich wykonywania na bieżąco i zmusił personel laboratorium do mrożenia próbek celem ich zachowania. W wyniku tych niezależnych od laboratorium okoliczności, doszło do sytuacji, że cześć wymazów była przechowywana przez okres równy kwarantannie tj. 14 dni.”

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/PrezydentLudomirHandzel/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *