Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Nowym Sączu rozpoczęte.

Od 1 lipca 2021 rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy mieszkaniec powiatu nowosądeckiego zobowiązany jest do złożenia deklaracji i zgłoszenia swojego budynku do specjalnej bazy danych. W systemie CEEB są gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich: źródeł ciepła, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z ustawy podpisanej przez Ministra Klimatu i Środowiska. Zgodnie z jej treścią, obowiązek ten dotyczy każdego obywatela, a na jego wypełnienie przewidziano okres 6 miesięcy. Brak złożenia deklaracji do CEEB w terminie skutkować może nałożeniem kary finansowej. Zgłosić należy każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania do 1 MW.

Jak złożyć deklarację? Możesz wybrać najbardziej dogodny dla siebie sposób:

1. W formie elektronicznej.

Wystarczy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl

Znajdziesz tam opcję „wypełnij deklarację”. Należy wpisać wszystkie wymagane dane, a następnie wysłać deklarację za pomocą przycisku „wyślij”.

W ten sposób nie musisz nawet wychodzić z domu, aby złożyć deklarację, wystarczy dostęp do Internetu. Pamiętaj, że musisz posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny. Tylko one pozwolą skutecznie złożyć deklarację bez wychodzenia z domu. 

2. W wersji papierowej.

Jeśli nie posiadasz profilu zaufanego/podpisu elektronicznego lub nie chcesz z niego korzystać, możesz z powodzeniem złożyć deklarację osobiście, w formie papierowej. Wydrukujesz ją samodzielnie ze strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl lub pobierzesz w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – Wydział Środowiska, ul. Szwedzka 5, 33-300 Nowy Sącz.

3. Listownie.

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z powodzeniem złożysz również w formie listownej. Wydrukowaną i wypełnioną deklarację wystarczy wysłać na adres: 
Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Środowiska,
ul. Szwedzka 5,
33-300 Nowy Sącz.

Za datę złożenia deklaracji uważa się datę stempla pocztowego. Zaleca się wysłanie deklaracji listem poleconym, aby uniknąć problemów z zagubieniem listu.

Jeżeli Twój dom lub inny budynek, którego jesteś właścicielem posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 – na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy.

W przypadku, gdy instalacja miała miejsce po 1 lipca 2021, pamiętaj, że deklarację złożyć musisz w terminie 14 dni. 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *