Stan spółki NOVA – Nowy Sącz w śmieciach ?

Spółka NOVA Sp. z o.o. generuje straty związku powierzeniem zagospodarowania odpadów z terenu miasta Nowego Sącza. Straty brutto w 2019 wyniosły już ponad 2 mln złotych. Od 1 sierpnia br spółka NOVA nie będzie wykonywała powierzonych zadań, jeśli nie otrzyma z budżetu miasta comiesięcznej zwiększonej rekompensaty na odbiór, zagospodarowanie i składowanie odpadów z obszaru Nowego Sącza.

Aktualna sytuacja finansowa NOVA Sp. z o.o. ( 23.07.2019r.) a powierzenie zagospodarowania odpadów z terenu miasta Nowego Sącza.

Straty 2017 -2019

Poczynając od 2017 roku strata Spółki wzrastała:
– strata brutto za 2017 r. 65 000 zł
– strata brutto za 2018 r. 1 530000 zł
– strata brutto za I pół. 2019 r. 2 420 000 zł

Powierzenie – rosnące straty !!!

Urząd Miasta Nowego Sącza w okresie od 01.01.2018r. do nadal za każdy miesiąc realizacji zadania uiszcza NOVA Sp. z o.o. kwotę 502 500 zł netto, tytułem rekompensaty w związku ze świadczeniem przez  Spółkę usługi na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 83/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2017r. Kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie kosztów i powoduje rosnące straty finansowe Spółki począwszy od 2018r. Ponadto na podstawie zapisów paragrafu 4pkt 6w/w Zarządzenia Miasto zobowiązało się pokryć uzasadnione koszty powyżej otrzymywanej kwoty rekompensaty.

Rosnąca strata = likwidacja = UPADŁOŚĆ !!!

– przyjęcie do realizacji zadania publicznego opisanego powyżej spowodowało rosnącą stratę Spółki
– obecne miesięczne koszty z miesiąca maja 2019r. tytułu powierzenia zagospodarowania odpadów z obszaru miasta Nowego Sącza wynoszą 1 072 111 zł
– strata Spółki przy wykonywaniu tego powierzenia za miesiąc maj wynosi więc 569 611 zł

Powierzenie

W I półroczu 2019 r. Spółka przyjęła do przetworzenia z terenu Nowego Sącza następujące ilości odpadów:
– zmieszane odpady komunalne  o kodzie 20 03 01 w ilości 10207 Mg (ton)
selektywna zbiórka (szkło, tworzywa, papier) w ilości 1476 Mg (ton)
– odpady wielkogabarytowe w ilości 788 Mg (ton)
– odpady zielone w ilości 2163 Mg (ton)
ŁĄCZNIE: 14 634 Mg (ton)

W tym okresie Spółka otrzymała na to zadanie 6 x 502 500 = 3 015 000 zł,
w przeliczeniu na jedną tonę 206zł/t, w zależności od miesiąca koszty przetworzenia jednej tony oscylują w przedziale 350 -375zł/t,Oznacza to, że Spółka dokłada ok. 150zł do każdej zebranej tony z terenu Miasta Nowego Sącza.

Wzrost kosztów

W ostatnich latach nastąpił drastyczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przekazywanych na zewnątrz tj. wytwarzanych odpadów palnych od 19 12 10 oraz odpadów nadsita kod 19 12 12, co przedstawiało się następująco:
2015 r. –199zł netto za tonę
2016 r. –177 zł netto za tonę
2017 r. –220zł netto za tonę
2018 r. –279zł netto za tonę
2019 I półrocze – 475zł netto za tonę
2019 II półrocze – 512 – 545zł netto za tonę

Prezentujemy ceny, które firmy odbiorcze przedstawiały na przetargach. Należy podkreślić, że ceny te nie są w żadnej mierze zależne od NOVA Sp.zo.o., tylko są odzwierciedleniem sytuacji na rynku odpadów.

Odpady zielone

Drastyczny wzrost odbieranych ilości odpadów zielonych od mieszkańców Miasta Nowego Sącza!!!
2015 – 2017 około 500 ton rocznie
2018 około 3 000 ton
2019 około 4 500 to ilość szacunkowa

Powierzenie  – odpowiedzialność Zarządu

Zarząd NOVA Sp. z o.o. ostatecznie oczekuje odpowiedzi do dnia 24 lipca 2019r., przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawy podwyższenia rekompensaty od 1 stycznia 2019r. Spółka zmuszona będzie zaprzestać realizacji powierzonego zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych  z dniem 1 sierpnia 2019r.

źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz

One Reply to “Stan spółki NOVA – Nowy Sącz w śmieciach ?”

  1. Z tego wynika że problem trzeba było regulować dużo wcześniej. Teraz jak spółka ma takie straty to wyciąga rękę po kasę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *