Ład przestrzenny – dlaczego jest tak ważny?

W przestrzeni publicznej powinna panować harmonia i spójność pomiędzy jej elementami składowymi. Wymóg ochrony ładu przestrzennego wynika z przepisów ust. z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. jednolity tekst, poz. 199 z późniejszymi zmianami). Chaos w zagospodarowaniu przestrzeni działa niekorzystnie na wszystkich mieszkańców miasta i powoduje niedogodności w życiu codziennym. Może przyczyniać się do dużych trudności komunikacyjnych, a także doprowadzić do dewastacji krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego.

Ład przestrzenny – co to takiego?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku, jest to taki sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość i uwzględnia wszelkie wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe czy kompozycyjno-estetyczne. Ład przestrzenny stanowi główny cel zagospodarowania terenu na wszystkich poziomach planowania, tj. krajowym, lokalnym, regionalnym oraz funkcjonalnym. Z treści wyżej wymienionej ustawy wynika, że jest to połączenie porządku z internacjonalizacją.

Ład przestrzenny powinien się charakteryzować funkcjonalnym rozmieszczeniem elementów składowych przestrzeni publicznej, optymalizacją przepływów czy przemieszczeń ludności oraz zachowaniem walorów krajobrazowych. To ostatnie pojęcie określa wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe danego obszaru, w tym rzeźbę terenu, twory oraz składniki przyrody. W wielu przypadkach są one ukształtowane przez działalność człowieka. Ład przestrzenny wpływa w znacznym stopniu na postrzeganie danej okolicy. Nabywca nowej nieruchomości z pewnością doceni fakt, że lokum znajduje się w przemyślanej przestrzeni.

Dlaczego ład przestrzenny jest konieczny i tak ważny?

Harmonijna całość ma nie tylko charakter estetyczny, ale też funkcjonalny. O zachowanie ładu przestrzennego dbają na przykład deweloperzy w Krynicy-Zdroju. W jednym z najważniejszych polskich uzdrowisk powstają nowe inwestycje mieszkaniowe, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Budynki wielorodzinne w Krynicy-Zdroju wyróżniają się oryginalną architekturą i są położone na terenach odpowiednio zaplanowanych oraz zagospodarowanych.  

Brak ładu przestrzennego powoduje chaos, który obniża jakość życia w danym mieście. Poza tym osłabia konkurencyjność danego województwa czy regionu. Miasto może stać się mniej atrakcyjne dla inwestorów, a to przekłada się na mniejsze zainteresowanie nowymi nieruchomościami. W utrzymaniu ładu pomaga Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który określa warunki zagospodarowania i zabudowy terenu w danej gminie.

Kształtowanie spójnej całości w przestrzeni publicznej leży w interesie ogólnospołecznym. Można uznać, że ład przestrzenny jest dobrem wspólnym, które powinno stać się udziałem wszystkich mieszkańców. Wymaga to łączenia w harmonijny sposób aspektów, takich jak: społeczny, ekonomiczny, kulturowy, polityczny, ekologiczny czy estetyczny. Ład przestrzenny powinien być opracowany i konsekwentnie realizowany na terenie każdej gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *