Tymczasowy most na rzece Kamienica w Nowym Sączu ?

Rekonesans dotyczący budowy mostu na rzece Kamienica w ciągu ul. Kamiennej.


W dniu 16 lipca odbył się długo oczekiwany rekonesans dotyczący odbudowy mostu tymczasowego na rzece Kamienica. Inicjatorem spotkania był prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Celem spotkania stało się ustalenie istotnych aspektów technicznych przedsięwzięcia wykonywanego przez II pułk inżynieryjny z Inowrocławia i III batalion inżynieryjny z Nisku.

Lipcowe spotkanie z Wojewodą w Krakowie na którym uczestniczyli zarówno wójt jak i prezydent przyniosło nieoczekiwane wieści o zrezygnowaniu z uruchomienia przez państwo specjalnych środków powodziowych, które miały pokryć budowę przeprawy tymczasowej. W tej sytuacji Ludomir Handzel w porozumieniu z wójtem gminy Kamionka Wielka postanowili podjąć wspólne działania, aby do stycznia przyszłego roku zabezpieczyć przeprawę tymczasową niezbędną mieszkańcom Kamionki i Nowego Sącza do poruszania się. Rozpisany został przetarg dotyczący projektu oraz budowy mostu a na rekonesans zostali zaproszeni zarówno wojskowi jak i Agencja Rezerw Materiałowych oraz Wody Polskie.

Rekonesans w sprawie budowy mostu tymczasowego na rzece Kamienica Nowy Sącz

W trakcie spotkania usłyszeliśmy ekspertyzę dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu Adama Konickiego o stanie dotychczasowej przeprawy mostowej. Dyrektor podkreślił, że wszystkie wykonane badania i raporty zostały zlecone niezależnym ekspertom, którzy jasno wykazali, że obecny most jest w tak złym stanie, że nie spełnia norm umożliwiających jego dalszą eksploatację. Jest on również na tyle zniszczony, że niemożliwa jest jakakolwiek renowacja. W związku z tak dramatycznym stanem obecnego mostu prezydent Handzel postanowił zwrócić się o pomoc w budowie nowej przeprawy zarówno do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych jak i do Ministra Klimatu.

Rekonesans, który zorganizowano 16 lipca miał na celu wizję lokalną terenu na którym znajduje się most oraz ustalenie dalszego harmonogramu podejmowanych działań. W spotkaniu tym wzięli udział Prezydent Miasta Nowy Sącz, Wójt Gminy Kamionka Wielka, Wydziały Architektury, Urbanistyki i Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowy Sącz, Miejski Zarząd Dróg oraz przedstawiciele następujących instytucji: Wojsko Polskie, Agencja Rezerw Materiałowych, Państwowa Gospodarka Wodna, Wojewoda Małopolski, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zamknięcie mostu na rzece Kamienica w Nowym Sączu

Uzgodniony został tor postępowania technicznego oraz przydzielono zadania wszystkim jednostkom biorącym udział w budowie. Oczywiście rozpoczęcie takiej inwestycji wymaga szeregu pozwoleń, dlatego tez kolejnym krokiem będzie sporządzenie odpowiedniego projektu oraz uzyskanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac. Rada Nowego Sącza oczekuje także na oględziny w celu ustalenia kosztów jakie zostaną poniesione w toku budowy mostu.

źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *