Konsultacje w sprawie połączenia DK 87 z DW 969

Urząd Miasta w Nowym Sączu zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych  na spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji połączenia dróg DK 87 z DW 969, które odbędzie się 26 lipca br. w godz. 16:00-20:00 w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego Ratusza. W programie m. in. omówienie planowanego przebiegu trasy oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Temat jest szczególnie istotny, zarówno dla Nowego Sącza, jak i całego regionu. 

Spotkanie konsultacyjne to odpowiedź na duże zainteresowanie i liczne pytania mieszkańców regionu sądeckiego w omawianym temacie. Jest też pokłosiem zawartej umowy, dotyczącej przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Spotkanie ma charakter otwarty, przewiduje się udział zarówno osób bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji, jak również mieszkańców i przedsiębiorców. W ramach pierwszego punktu programu, projektanci zaprezentują przebieg trasy oraz planowane rozwiązania konstrukcyjne.

Kolejny element to dyskusja z udziałem wszystkich uczestników, która pozwoli na wymianę wniosków, opinii i doświadczeń. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *