Dopłaty do Błękitnego Węgla wstrzymane

W ostatnim czasie Nowy Sącz obiegła ważna informacja. Regionalna Izba Obrachunkowa, która ma siedzibę w Krakowie, podjęła decyzję o wstrzymaniu dofinansowania do błękitnego węgla. Dla wielu osób, jest to zupełnie nie zrozumiałe posunięcie, dlatego wiceprezydent miasta i dyrektor Wydziału Środowiska zapewnili mieszkańców, że podejmą odpowiednie kroki, aby odwołać się od tej decyzji. 

Dlaczego Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła taką decyzje

Decyzja o wstrzymaniu dofinansowania do Błękitnego Węgla, zapadła dokładnie w Europejski Dzień Czystego Powietrza. Tym bardziej jest ona niezrozumiała. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa uważa, że z punktu widzenia ochrony środowiska błękitny węgiel nie jest żadną inwestycją.

Odzew miasta

Urzędnicy Nowego Sącza nie zgadzają się z takim postanowieniem. Uważają oni, że Błękitny Węgiel będzie sprzedawany w innych państwach, podczas gdy mieszkańcy Nowego Sączu będą pozbawieni takiej możliwości i zostaną skazani na duszenie się smogiem.

W trakcie spotkania z przedstawicielami pracy pani wiceprezydent miasta Magdalena Majka, a także pan Grzegorz Tabasz dyrektor Wydziału Środowiska, powołali się na decyzje radców prawnych, które jednoznacznie świadczą o tym, że decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej nie ma żadnego uzasadnienia i nie powinna być wprowadzona w życie. W czasie briefingu przedstawiono też tekst autorstwa zastępcy prezesa RIO, zgodnie z którym inwestycja jest rodzajem działalności, która przyniesie nowe aktywa. Jednak biorąc pod uwagę ochronę środowiska, nie można jednoznacznie stwierdzić, że aktywa to środki trwałe, które zostały wytworzone na skutek poniesionych nakładów. Ponadto osiąganie korzyści i walorów w innej formie, nie są wystarczającym uzasadnieniem wniosku, w ramach inwestycji należącej do danego obszaru. Zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazał także, że inwestowanie w środowisko, to wszelkie działania, które mają na celu zachowanie lub przywrócenie równowagi środowiska. 

Obecna sytuacja w Nowym Sączu

Do momentu ogłoszenia decyzji o wstrzymaniu dofinansowania Błękitnego Węgla, sprzedano prawie 40 ton. W składach opałowych w Nowym Sączy to ekologiczne paliwo nadal jest dostępne. Warto pamiętać, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało informacje zgodnie, z którą Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadził w życie II stopień zagrożenia zanieczyszczenia powietrza w całym mieście. Smog to duży problem, z którym w okresie zimowym zmaga się bardzo dużo miast w Polsce i na świecie.

źródło: Urząd Miasta Nowy Sącz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *