Ubezpieczenia, które powinien mieć każdy mieszkaniec Nowego Sącza

Nie są rzeczą materialną, ale niejako nienamacalną ochroną na wypadek śmierci, niespodziewanego zdarzenia losowego, inwalidztwa, czy kolizji drogowej. Ubezpieczenia, bo o nich mowa, stanowią konieczność dla każdego odpowiedzialnego człowieka, który chce chronić siebie, swoją rodzinę i dobytek.

1. Ubezpieczenia na życie i zdrowie rodziny
2. Ubezpieczenia majątkowe
3. Ubezpieczenia emerytalne

Przeciętny mieszkaniec Nowego Sącza powinien posiadać kilka rodzajów ubezpieczeń – na życie, majątkowe, emerytalne i komunikacyjne. Osoby mające dzieci mogą też zabezpieczyć ich przyszłość, zawierając polisę ubezpieczeniową z TFI.

Ubezpieczenia na życie i zdrowie rodziny

Wartość ludzkiego życia i zdrowia nie podlega wycenie, dlatego inwestując w ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie NNW każdy ubezpieczający może zwykle zawrzeć polisę na dowolną sumę ubezpieczenia. Te rodzaje ubezpieczeń powinny stanowić podstawę dla każdego człowieka, ponieważ są ochroną finansową na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej lub zabezpieczeniem dla rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenia na życie w Nowym Sączu dostępne są w https://agnieszkajelinska.pl/ubezpieczenia.

Ubezpieczenia majątkowe

Grupa ubezpieczeń majątkowych obejmuje nie tylko ubezpieczenie domu czy mieszkania wraz z jego zawartością, ale również ubezpieczenia samochodu w Nowym Sączu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, produkty ubezpieczeniowe dla rolników, podróżnych i przedsiębiorstw przemysłowych. Każda polisa zazwyczaj obejmuje kilka rodzajów ryzyk, typowych dla konkretnego rodzaju ubezpieczenia, które są objęte ochroną ubezpieczyciela. W przypadku mieszkań, domów i budynków firmowych, jest to m.in. ubezpieczenie zdarzeń losowych, kradzieży, przepięć czy odpowiedzialności cywilnej, a więc szkód wyrządzonych na osobach trzecich. Ubezpieczenia komunikacyjne to głównie OC, AC, czyli Autocasco, oraz Assistance.

Ubezpieczenia emerytalne

Wykupując ubezpieczenia w Nowym Sączu warto pomyśleć nie tylko o tym co tu i teraz, ale również o przyszłości. W tym celu zostały stworzone ubezpieczenia emerytalne – niektóre z nich wchodzą w skład tzw. III filaru emerytalnego, inne są całkowicie niezwiązane z polskim systemem emerytalnym. Wybierając ubezpieczenia emerytalne z Nowego Sącza warto zwrócić uwagę na ich opłacalność oraz wszystkie szczegóły dotyczące wcześniejszego zerwania umowy lub sposobu inwestowania zgromadzonych środków. Wiele z tych ubezpieczeń jest bowiem połączonych z funduszami inwestycyjnymi lub inną formą inwestowania i pomnażania pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *